ChemiOŚ portal o Chemii i Ochronie Środowiskaproekologiczny lobbing na rzecz energetyki odnawialnej

--> Quizy ekologiczne <--

--> Ministerstwo Środowiska <--

--> Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska <--

--> Regonalna Dyrekcja Ochrony Środowiska <--

--> SARPI <--

outsourcing ekologiczny - stała (częściowa lub pełna) obsługa w zakresie ochrony środowiska

W zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez firmę, jej wpływu na środowisko, obowiązków pracowników naszego klienta i oczekiwań, przejmujemy Państwa obowiązki w pełnym lub częściowym zakresie.  

Stała obsługa to ciągła informacja, w jaki sposób najlepiej prowadzić i rozwijać działalność firmy zgodnie z nieustannie zmieniającymi się przepisami w zakresie ochrony środowiska.

W ramach outsourcingu ekologicznego doradzamy naszym klientom jak optymalnie ekologicznie, ekonomicznie oraz  technicznie rozwijać swoją działalność.

 

 

bezpłatny przegląd ekologiczny  - proponujemy naszym nowym klientom

Po zapoznaniu się z działalnością firmy określamy:

 • wszystkie obowiązki wynikające z aktualnego prawodawstwa środowiskowego
 • stopień zaawansowania w ich realizacji
 • wskazujemy konkretne zaległości firmy związane z prawodawstwem środowiskowym oraz ewentualne przyszłe obowiązki wynikające z planowanych zmian ustawodawstwa

 

kompleksowe prowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko OOŚ dla  wszelkiego rodzaju przedsięwzięć

 

Opracowanie dokumentacji:

 • raporty środowiskowe niezbędne w procedurze OOŚ
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy pomocowych w części dot. ochrony środowiska (analiza konkretnej inwestycji pod kątem osiągnięcia maksymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego przedsięwzięcia)
 • wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych:
 • pozwoleń zintegrowanych,
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • dot. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • dot. wytwarzania odpadów,
 • programy gospodarki odpadami i wszelkiego rodzaju wnioski związane z odpadami
 • dane bilansowe wymaganych do ewidencji zanieczyszczeń i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej
 • zgłoszenia instalacji
 • analizy uciążliwości akustycznej i mapy rozprzestrzeniania hałasu dla obiektów istniejących i projektowanych
 • przeglądy ekologiczne i analizy środowiskowe instalacji i całych przedsięwzięć

 

Z zakresu prac pomiarowo - badawczych wykonujemy:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych (w tym skuteczności działania urządzeń odpylających),
 • pomiary szkodliwych czynników chemicznych występujących na stanowiskach pracy,
 • pomiary szkodliwych czynników fizycznych występujących na stanowiskach pracy (hałas, drgania ogólne i miejscowe, oświetlenie, mikroklimat, pola elektromagnetyczne, wydatek energetyczny, pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej),
 • pomiary oraz prognozy hałasu emitowanego do środowiska dla zakładów przemysłowych,
 • ciągów komunikacyjnych, linii kolejowych, obiektów istniejących, modernizowanych oraz projektowanych,
 • pomiary pól elektromagnetycznych,
 • badania wód,
 • badania ścieków,
 • badania odpadów,
 • badania osadów ściekowych,
 • badania gleb,
 • badania fizykochemiczne olejów,
 • badania geologiczne z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii,
 • monitoring jakości wód podziemnych,
 • badania wskaźników gęstości gruntów.

Oferowane przez nas pomiary i badań w środowisku pracy oraz w środowisku ogólnym są akredytowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

 


Copyright © ZBI EKOBUD 2008