ChemiOŚ portal o Chemii i Ochronie Środowiskaproekologiczny lobbing na rzecz energetyki odnawialnej

--> Quizy ekologiczne <--

--> Ministerstwo Środowiska <--

--> Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska <--

--> Regonalna Dyrekcja Ochrony Środowiska <--

--> SARPI <--

 

W związku ze zmieniającym się prawodawstwem oferujemy Państwu szkolenia dostosowane do indywidualnych Państwa potrzeb w szerokim zakresie tematycznym związanym z:

  • ochroną środowiska
  • budownictwa niskoenergetycznego.

 

Uczestniczyliśmy w projekcie „Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska”, w ramach którego przeprowadziliśmy ok. szkoleń i … indywidualnych konsultacji w województwach śląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim.

Celem projektu realizowanego w latach 2005 – 2007, na terenie całego kraju, była pomoc przedsiębiorstwom w dostosowaniu do wymogów prawnych oraz europejskich standardów w dziedzinie ochrony środowiska.

Główne tematy szkoleń w ramach komponentu I:

o       ABC prawa ochrony środowiska

o        oceny oddziaływania na środowisko

o       emisja gazów i pyłów

o       opłat za korzystanie ze środowiska

o       pozwolenia zintegrowane

o       gospodarki odpadami

o       system opłat produktowych i depozytowych

o       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

o       podstawy oszczędności energetycznych w budynkach

o       fundusze na inwestycje w ochronę środowiska

 

Celem szkoleń realizowanych w ramach komponentu II było dostarczenie kadrze zarządzającej i pracownikom małych i średnich i dużych przedsiębiorstw wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS).

Konsultacje dotyczyły indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy i były realizowane w nawiązaniu do wcześniejszych szkoleń.

 


Copyright © ZBI EKOBUD 2008